; ;

Behandlingar

Behandlingar

På kliniken utförs alla i allmäntandvård förekommande behandlingar.

Diagnostisk uppvaxning

Så här gör vi ett större protetiskt arbete där vi arbetar med diagnostisk uppvaxning.
  • Fullständig undersökning med anamnes och patientens önskemål. Vi gör modeller av de befintliga tänderna samt fotograferar en bildserie hur patienten ser ut idag.
  • Patienten får se sina "nya" uppvaxade prototyper till tänder samt kan i vissa fall få se sig själv på bild med sina nya tänder gjorda efter önskemål.
  • I vissa fall kan man med hjälp av dessa uppvaxningar låta patienten prova de nya tänderna utanpå de egna en kortare tid för att hon/han ska kunna känna om dessa motsvarar önskemålet. Här är patienten i högsta grad delaktig med synpunkter och kommentarer. När såväl patient och tandläkare är nöjda med det nya utseendet startar behandlingen som då inte kommer att bli en överraskning eftersom slutresultatet redan är förutbestämt.
  • Först nu börjar behandlingen - och slutförs.